30-Jahre Theatergruppe Schmalegg e.V.

(1986-2016)